VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Viršuliškių skg. 38, Vilnius, Tel. 8 5 2400869, Tel.faksas 8 5 2400873

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Naujienos

NAUJOS STRATEGIJOS STARTAS!!!!!!!

Vilniaus rajono VVG 2016 m. rugpjūčio 12 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį Nr. 42VS-KV-15-1-06771 dėl Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER” finansavimo. Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija įvertinta 100 balų, jai skirta iki 5 288 346,00 Eur, tai yra 100 procentų visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų išlaidų. Projektas finansuojamas  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.Vilniaus r. VVG įsipareigojo strategiją įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 1d.

VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

2014-2020 m. 

 

 

  
LOGOspalv Lietuvos_LEADER_logotipas_jpg_formatu Vilniaus_rajono_vietos_veiklos_grupe_logo herbas


     

 

Strategija patvirtinta !!!!!!

2016-06-03_1036
 

Dėmesio! Vilniaus r. VVG visuotinis susirinkimas 2016 m.

Informuojame, kad š.m. geužės 18 d. (trečiadienį)  15.00 val. vyks Vilniaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, adresu Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. (Maišiagalos tradicinių amatų centras).

 

Vilniaus r. VVG valdybos posėdis

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 9 d.  15.00 val vyks Vilniaus rajono  VVG valdybos posėdis adresu Viršuliškių skg. 38, Vilnius. Darbotvarkė

 

Dėmesio! Finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimas Registrų centrui

Primename, kad remiantis 2015 m. balandžio 23 d.  Nr.XII-1653 LR asociacijos įstatymo pakeitimų, asociacijos privalo pateikti registrų centrui veiklos ir  finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015 metus.

Nuoroda į pakeitimą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ae038a20ef0511e4927fda1d051299fb

 


Puslapis 1 iš 29