VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Viršuliškių skg. 38, Vilnius, Tel. 8 5 2400869, Tel.faksas 8 5 2400873

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Naujienos

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad š.m. gegužės 24 d. (trečiadienį)  13.00 val. vyks Vilniaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, adresu

Vilniaus r. Nemėžio k., Totorių g. 4, Nemėžio totorių bendruomenės centre.  Darbotvarkė

 

Dėmesio! Užbaigtų projektų metinės ataskaitos

Dėmesio! Primename, kad pareiškėjai, kurie vykdė Vietos projektus finansuojamus 2009-2015 m. Vilniaus rajono vietos plėtros  strategijos lėšomis,  privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2017 m. gegužės 1 d. Ataskaitos teikiamos adresu Viršuliškių skg. 38, Vilnius LT-05132  arba pasirašyti ir nuskenuoti dokumentai el. paštu k.anzelika@gmail.com. Ataskaitos forma

 

MOKYMAI

Š.m. balandžio 18 d. organizuojame aštuonių valandų mokymus „Bendruomeninio ir socialinio verslo įkūrimas ir plėtra“. Mokymų paslaugų teikėjas VšĮ „Domus solis“, lektorė – Irena Pranskevičiūtė.

Mokymai vyks Nemėžio kaimo ir totorių bendruomenės centre adresu: Totorių g.4, Nemėžio k., Vilniaus r.  nuo 9.00 val. iki 13.00 val. ir nuo 13.45 val. iki 18.00 val. Planuojamas dalyvių skaičius – 27 klausytojai.

 

I KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemonę:

 

VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūrostvarkymas ir įrengimas“ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-7)

  

Remiamos veiklos: Priemonė yra investicinio pobūdžio, skirta viešųjų erdvių, kuriose vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinė, socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui ir įrengimui. Priemonė skirta gerinti gyvenamąją aplinką siekiant mažinti socialinę atskirtį, skatinti iniciatyvų kūrimąsi, didinti jaunimo užimtumą Vilniaus rajone. Viešųjų erdvių ir jos infrastruktūros atnaujinimo ir įrengimo poreikis Vilniaus rajone, nepaisant to, kad 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu buvo įrengti VPS lėšomis 8 sporto aikštynai, vis dar labai aktualus, todėl finansuojant tokio pobūdžio projektus bus atsižvelgta, kaip vietos projektas suderintas su rajono gyventojais, būsimais naudos gavėjais

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

-Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

-Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos;

-Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 275 000,00 Eur;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 55 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Skaityti daugiau...
 

Vilniaus r. VVG valdybos posėdis

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 5 d.  10.00 val vyks Vilniaus rajono  VVG valdybos posėdis adresu Viršuliškių skg. 38, Vilnius. Darbotvarkė

 


Puslapis 1 iš 32